Voorlopige verslag van Dir E Nel – Mosselbaai Munisipaliteit

Mosselbaai Munisipaliteit het nie opgehou om tuinvullis te verwyder nie. In der waarheid het ons nog nooit amptelike tuinvullis verwyder nie. Deur die jare het ons as deel van dienslewering klein hoeveelhede (maksimum 5 sakke) verwyder, maar dit was nie omdat daar vir die diens betaal is as deel van vulliserwydering nie. Die wegdoen van tuinvullis was nog altyd die lid van die publiek se eie verantwoordelikheid

Die laaste jaar of wat het die druk op vullisverwydering vermeerder ten opsigte van die hoeveelhede wat verwyder word en die laaste paar maande het die hoeveelhede tuinvullis wat uitgesit is regtig hande uitgeruk. Die getal huise wat weekliks 10, 12, 15 tot en met 60 (!) sakke uitsit het net so baie geword dat ons dit nie meer kan volhou nie.

Daarmee saam beskadig die takke van die tuinvullis die meganiese dele van die kompakteerders en bars die hidroliese pype as gevolg van die verhoogde druk wat gebruik moet word om die tuinafval te kompakteer en het ons hierdie jaar al byna R100 000 aan herstelwerk spandeer hiervoor. Die geld is een ding, maar as ‘n kompakteerder in is vir herstelwerk, beteken dit dat ons vir 2 weke sonder dit moet klaarkom. Ons het 4 reserwe kompakteerders, maar op een stadium het ons 6 van hulle in die werkswinkel gehad wat beteken het dienslewering is ernstig benadeel.

Die munisipale tariewe soos deur die Raad goedgekeur bepaal dat 2 sakke per huishouding vir huishoudelike vullis weekliks verwyder word. Die munisipale bywet vir Afvalbestuur sê ook dat vullis by die oorsprong, dus die huis, gesorteer moet word en dat die munisipaliteit vir die verwydering van tuinvullis fooie mag vra. Met die nuwe streekstortingsterrein gaan dit onwettig wees om vullis te meng en moet tuinafval en huishoudelike afval geskei wees.

Ons sal wel tot einde Junie steeds klein hoeveelhede tuinvullis saam met huishoudelike vullis verwyder en jy kan dit so aan die mense bevestig, maar moedig mense aan om by Groot Brak Rivier of Louis Fourie se stortingsterreine gratis hulle tuinvullis te gaan stort. Ons werk aan ‘n alternatief, maar daar is nog geen finale besluite geneem nie, maar sodra dit gedoen is sal dit gekommunikeer word. Mense moet asseblief nie onwettig hulle tuinvullis (of enige ander vullis) gaan stort nie.

Duidelike riglyne sal in Mosselbaai Advertiser wees op 10 Maart 2018.