R102 – Roadworks

NOTICE OF ROAD-WORKS DUE TO UPGRADE STOP/GO CONTROLS R102 CLOSED BETWEEN IMPALA AVENUE AND DR1578

Aftreeoord / Retirement Village

Read the below in English Sharples – Gewysigde aansoek – Junie 2013 Midbrak – Registrasie as Belangstellende en Geaffekteerde Party Sharples – Kennis om as geaffekteerde party te registreer