‘n Groep van agt verteenwoordigers van die Vereniging het op 25 Februarie 2013 die Eden Distriksmunisipaliteit se rampbeheersentrum op George besoek.  Raadslid Gibo Gerber het die besoek geïnisieer.

Hierdie rampbeheersentrum is naas die een in Kaapstad, die grootste in die Wes-Kaap.

As gevolg van vorige ervarings wat inwoners van die Midbrakgebied gehad het tydens die hantering van veral vloedrampe, was dit van kardinale belang om eerstehands vas te stel hoe sulke gebeure hanteer word asook watter vordering gemaak is om leemtes aan te spreek.

Dit was veral verblydend om te ervaar hoe professioneel en kundig mnr Gerhard Otto, die hoof van Rampbeheer in die Suid-Kaap oor alle aspekte van die werksaamhede van die sentrum uitgebrei en vrae beantwoord het. Dit is duidelik dat daar gepoog word om sover moontlik en deur middel van die nuutste tegnologie, vroeë waarskuwings van moontlike rampe deur te voer na die verskeie munisipaliteite in hul gebied.  Uiteraard word uitbrei­dings en die inwerkingstelling van nuwe tegnologie steeds beperk deur die beskikbaar­heid van fondse. Ons was egter baie dankbaar om waar te neem dat daar tans verskeie veranderings/verbeterings te bespeur is.

In gevalle waar ‘n ramptoestand verwag word, word die nodige waarskuwings deur­gevoer na die betrokke munisipaliteit en soos die toestand ontwikkel, word sulke situasies dan ook deurlopend gemonitor en waar munisipaliteite se verantwoordelike persone hulp aanvra, word addisionele hulp deur Eden Distriksmunisipaliteit verskaf.

Die beheerkamer word deur 7 persone per skof beman. Die een beheerkamer word gebruik om veral noodambulansbewegings te aktiveer en te monitor en die ander hanteer hoofsaaklik noodoproepe ten opsigte van brande. Tydens ramptoestande word meer perso­neel ontplooi.  Daar word ook na-ure oproepe namens die Mosselbaai Munisipaliteit hanteer en na die verantwoordelike persone deurgevoer.  Alle oproepe word vir gehalte­beheer opgeneem.

As daar in berekening gebring word dat die beheersentrum gemiddeld  tot 25 000 oproepe per maand hanteer, dan onderstreep dit die belangrikheid dat, indien ‘n noodoproep ge­maak word, alle ter saaklike inligting duidelik, vinnig en korrek deurgegee word.  So is dit dan ook nodig dat ons as inwoners ons deel bydra deur altyd korrekte inligting deur te gee.

 Die baie insiggewende besoek aan die Rampbeheersentrum het bevestig dat dit ‘n groot en belangrike skakel in die rampbestuur en –beheerketting is, maar dit is ook so dat die hele ketting maar net so sterk is as die swakste skakel.  Daarom sal ons as lede van die Midbrak Belastingbetalersvereniging aanhou poog om dienslewering en kommunikasie tussen inwoners en die owerhede te verbeter.

OPGESTEL DEUR:  Des Muller (area verteenwoordiger vir Riverside)

BESOEK AAN EDEN RAMP